Có 62 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Ngữ văn (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
2 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Toán (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
3 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Tiếng Anh (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
4 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn TD (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
5 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Sử (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
6 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Sinh (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
7 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Lý (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
8 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Hóa (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
9 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Đọc sách (Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
10 Kế hoạch dạy học điều chỉnh HK2 năm học 2019-2020 môn Địa ( Giảm tải theo hướng dẫn của BGD) - Buổi chiều

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 18-05-2020
11 Kế hoạch dạy học HK2 năm học 2019-2020 môn Văn ( Giảm tải theo hướng dẫn của BGD)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 27-04-2020
12 Kế hoạch dạy học HK2 năm học 2019-2020 môn Toán ( Giảm tải theo hướng dẫn của BGD)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 27-04-2020
13 Kế hoạch dạy học HK2 năm học 2019-2020 môn TD ( Giảm tải theo hướng dẫn của BGD)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 27-04-2020
14 Kế hoạch dạy học HK2 năm học 2019-2020 môn TD ( Giảm tải theo hướng dẫn của BGD)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 27-04-2020
15 Kế hoạch dạy học HK2 năm học 2019-2020 môn Sử ( Giảm tải theo hướng dẫn của BGD)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học trong thời gian HS nghỉ phòng, chống dịch Covid-19 27-04-2020
12345