Có 99 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Vật lý năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
2 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Toán năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
3 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Tin học năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
4 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Tiếng Anh năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
5 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Sinh học năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
6 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Ngữ văn năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
7 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Lịch sử năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
8 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Hóa học năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
9 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn GDCD năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
10 Kế hoạch bồi dưỡng HSG môn Địa lí năm học 2020-2021

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 05-10-2020
11 Hướng dẫn điền chỉnh nội dung dạy học cấp THCS Môn Công nghệ của BGD ( Kèm theo CV số 3280/BGD ĐT -GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 01-09-2020
12 Hướng dẫn điền chỉnh nội dung dạy học cấp THCS Môn Địa lí của BGD ( Kèm theo CV số 3280/BGD ĐT -GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 01-09-2020
13 Hướng dẫn điền chỉnh nội dung dạy học cấp THCS Môn GDCD của BGD ( Kèm theo CV số 3280/BGD ĐT -GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 01-09-2020
14 Hướng dẫn điền chỉnh nội dung dạy học cấp THCS Môn Hoá học của BGD ( Kèm theo CV số 3280/BGD ĐT -GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 01-09-2020
15 Hướng dẫn điền chỉnh nội dung dạy học cấp THCS Môn Lịch Sử của BGD ( Kèm theo CV số 3280/BGD ĐT -GDTrH ngày 27/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT)

(Tải File đính kèm)

 Kế hoạch dạy học 01-09-2020
1234567